×

Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde speelomgeving is van groot belang

Om deze reden willen we de risico’s tot een aanvaardbaar minimum beperken, zodat de kans op ernstig letsel zeer klein is. We hanteren een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid dat past bij de activiteiten, locaties en inrichting van onze groepen.

Beleid Veiligheid en Gezondheid 

Dit beleid moet de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgen. Onze medewerkers moeten in de praktijk zo handelen als in dit beleid beschreven staat. De GGD, die jaarlijks toezicht houdt binnen onze locaties, controleert zowel ons beleid als de dagelijkse praktijk.

Toezicht vanuit de GGD

De GGD houdt jaarlijks toezicht binnen onze dagverblijven en peuterspeelgroepen. Dit toezicht gebeurt op grond van de landelijke kwaliteitseisen.

Hieronder vind je de GGD rapporten van de diverse locaties

Buitenschoolse opvang:
BSO Heppie Beezzz jaarlijks onderzoek 02-06-22
BSO Heppie Beezzz onderzoek extra groepsruimte 28-11-22
BSO Kidshonk 2 jaarlijks onderzoek 24-05-22
BSO De Basisbengels jaarlijks onderzoek 21-04-22
BSO Het Hanzehonk jaarlijks onderzoek 04-08-22
BSO De Keien jaarlijks onderzoek 27-09-22
VSO Kidshonk jaarlijks onderzoek 10-11-22

Kinderdagverblijf:
KDV Pippeloentje jaarlijks onderzoek 23-05-22
KDV De Kwaekerties jaarlijks onderzoek 19-05-22
KDV Hummeltjeshonk jaarlijks onderzoek 21-04-22

Peuterspeelgroep:
PSG Poppejans jaarlijks onderzoek 23-06-22
PSG Benjamin jaarlijks onderzoek 14-06-22
PSG Hummeltjeshonk loc Aremberg jaarlijks onderzoek 27-06-22
PSG Benjamin HHK onderzoek voor registratie 23-02-23