×

Veiligheid en gezondheid

Een veilige en gezonde speelomgeving is van groot belang

Om deze reden willen we de risico’s tot een aanvaardbaar minimum beperken, zodat de kans op ernstig letsel zeer klein is. We hanteren een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid dat past bij de activiteiten, locaties en inrichting van onze groepen.

Beleid Veiligheid en Gezondheid 

Dit beleid moet de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgen. Onze medewerkers moeten in de praktijk zo handelen als in dit beleid beschreven staat. De GGD, die jaarlijks toezicht houdt binnen onze locaties, controleert zowel ons beleid als de dagelijkse praktijk.

Toezicht vanuit de GGD

De GGD houdt jaarlijks toezicht binnen onze dagverblijven en peuterspeelgroepen. Dit toezicht gebeurt op grond van de landelijke kwaliteitseisen.

Hieronder vind je de GGD rapporten van de diverse locaties

Buitenschoolse opvang:
> Download BSO Heppie Beezzz jaarlijks onderzoek 28-07-20
> Download BSO Het Hanzehonk jaarlijks onderzoek 18-10-21
> Download BSO Kidshonk 2 onderzoek voor reg 23-01-20.
> Download BSO Kidshonk 2 jaarlijks onderzoek 22-06-21.
> Download BSO De Basisbengels jaarlijks onderzoek 09-11-20.
> Download VSO Kidshonk jaarlijks onderzoek 12-11-21
> Download BSO De Keien jaarlijks onderzoek 23-11-21

Kinderdagverblijf:
> Download KDV De Kwaekerties jaarlijks onderzoek 04-06-21.
> Download KDV Hummeltjeshonk jaarlijks onderzoek 04-05-21.
> Download KDV Pippeloentje nader onderzoek 01-11-21.

Peuterspeelgroep:
> Download PSG Benjamin onderzoek na reg 15-09-20
> Download PSG Hummeltjeshonk loc Aremberg jaarlijks onderzoek 10-05-21.
> Download KDV PSG Poppejans jaarlijks onderzoek 10-05-21.
> Download PSG Benjamin jaarlijks onderzoek 25-11-21