×

Sluitingsdagen

Overzicht sluitingsdagen 2024

Elk jaar zijn het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang een aantal vaste dagen gesloten (zie ook algemene voorwaarden)

Voor 2024 zijn dat:

Nieuwjaarsdag                                                     maandag 1 januari

2e Paasdag                                                           maandag 1 april

Koningsdag                                                           niet van toepassing ivm weekend

Hemelvaartsdag                                                  donderdag 9 mei

Vrijdag na Hemelvaartsdag*                            vrijdag 10 mei

2e Pinksterdag                                                      maandag 20 mei

Dag voor kerst                                                      dinsdag 24 december gesloten vanaf 13.00 uur

1e Kerstdag                                                            woensdag 25 december

2e Kerstdag                                                            donderdag 26 december

Dag na kerst                                                          vrijdag 27 december

Oudejaarsdag                                                       dinsdag 31 december gesloten vanaf 13.00 uur

Goede Vrijdag (vrijdag 29 maart) is de opvang open (maar zijn de PSG-en gesloten)

Voor feestdagen geldt dat deze niet geruild kunnen worden, maar de directie heeft besloten de mensen die minimaal van april tot en met december op maandag opvang afnemen een tegoed** te geven om één maandag te ruilen voor een andere opvangdag. Aanvragen via het ouderportaal, bij opmerkingen aangeven dat het om een tegoed feestdag betreft.

 

* Wat betreft vrijdag 10 mei en vrijdag 27 december 2024, & dinsdagmiddag 24 december en dinsdagmiddag 31 december 2024, dit zijn geen officiële feestdagen, deze dag(del)en mag u ruilen voor een andere opvangdag. (ruilen volgens het ruilbeleid van SKZ. Aanvragen via het ouderportaal).

Let op dit betreft alleen kdv contracten. Voor bso contracten is dit niet van toepassing omdat genoemde dagen niet van het vakantiebudget afgeschreven worden.

** Dit tegoed is geldig van 1 april 2024 tot en met 31 december 2024.

-Ruilen volgens het ruilbeleid van SKZ, dus wanneer de groepsbezetting dit toelaat.

-Ruilingen worden aangevraagd via het ouderportaal.

-Voor BSO kinderen betreft het een tegoed voor een schooldag (dus niet voor een vakantie- of studiedag)