×

Privacybeleid

Omgang met persoonsgegevens

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden vastgelegd aan de hand van opgave door de ouders. Bij de verwerking maken we onderscheid tussen gegevens die bij inschrijving worden vastgelegd en gegevens die worden vastgelegd tijdens de opvangperiode(het kinddossier).

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens.

Je rechten en toestemmingen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Binnen Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) kunnen persoonsgegevens worden verstrekt ter uitvoering van toetsing en inspectie. Hierbij valt te denken aan de GGD inspecteur en de accountant. Deze personen betrachten vanuit hun functie geheimhouding.

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wil je meer weten over ons volledige Privacybeleid?

> Download het PDF document: Privacybeleid SKZ