×

in Hasselt

  • De kinderdagopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang in Hasselt is deels gehuisvest in een multifunctionele accommodatie.