×

Ziekte en medicijnen

Ons ziektebeleid

Zieke kinderen kunnen het dagverblijf niet bezoeken. Enerzijds omdat het kinderdagcentrum daar niet (voldoende) voor is toegerust en omdat in een aantal gevallen i.v.m. infectiegevaar, overdracht of besmettingsgevaar uitgesloten is dat een kind het kinderdagcentrum bezoekt. Anderzijds omdat we er vanuit gaan dat kinderen, wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, zich thuis het beste op hun gemak voelen.

Lees meer over ons beleid t.a.v. zieke kinderen:

> Download het PDF document: Beleid zieke kinderen

 

Medicijnen en medische handelingen

Daar waar mogelijk worden medicijnen toegediend door de ouder(s)/ verzorger. Dit geldt bijvoorbeeld voor een medicijn dat 2x per dag en niet tijdsgebonden gegeven moet worden. In dat geval kunnen je zelf het medicijn toedienen.

Lees meer over ons beleid t.a.v. toediening medicijnen:

> Download het PDF document: Beleid medicijngebruik en medische handelingen

 

Medicijnenformulier

Wanneer het toch nodig is dat tijdens de opvang medicijnen gegeven worden, dan vragen we je eerst een medicijnenformulier in te vullen. Je kunt dit downloaden, invullen en bij de groep inleveren. Vergeet niet je handtekening te zetten.

Onze overeenkomst m.b.t. toediening medicatie :

> Download het PDF document: Overeenkomst toediening medicatie