×

Peuterspeelgroep

Sociale vaardigheden oefenen in een stimulerende omgeving

Rond de leeftijd van 2,5 jaar kan een peuter starten op een van onze VE-peuterspeelgroepen (Voorschoolse Educatie). De definitieve plaatsing hangt af van de eventuele wachtlijst.

Voorbereiding op de basisschool met behulp van vorming en begeleiding

SKZ heeft vijf locaties VE-peuterspeelgroepen in Zwartewaterland. Hier werken we met de VE-programma’s ‘Piramide’ of met ‘Doe mee met Bas’. Door middel van het werken met deze educatieve programma’s bereiden we kinderen voor op de basisschool, zodat zij hier op 4-jarige leeftijd een goede start kunnen maken. Aanmelding is al mogelijk vanaf 1,5 jaar.

Enkele peuterspeelgroep-locaties zijn christelijk, dan wel reformatorisch. De kern van de christelijke peuterspeelgroepen is, dat de vorming en begeleiding van de kinderen vanuit de christelijke waarden en normen gebeurt. Ook wordt aan de christelijke feestdagen expliciet aandacht geschonken. Je kunt per kern bekijken welke identiteit, dan wel neutraliteit de betreffende psg-locatie heeft.

Onderwijskansenbeleid ‘Gelijke kansen voor ieder kind’

In 2019 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland het nieuwe onderwijskansenbeleid ‘Gelijke kansen voor ieder kind’ vastgesteld. Doel van dit onderwijskansenbeleid is dat ieder kind uit Zwartewaterland met gelijke kansen zijn of haar onderwijsloopbaan start en verder kan doorlopen. De gemeente wil ieder kind zoveel mogelijk bagage meegeven en extra ondersteuning bieden aan kinderen met een achterstand of risico daarop. De gemeente Zwartewaterland biedt gratis een derde dagdeel peuterspeelgroep per week aan alle ouders aan.

Met een gezonde dosis zelfvertrouwen beginnen in groep 1

Door deze uitbreiding van het aantal uren kunnen kinderen optimaal profiteren van het VE-programma en is er extra aandacht voor een goede overgang naar de basisschool. Wij gaan er bij de planning vanuit dat iedereen gebruik maakt van dit gratis 3e dagdeel. In dat geval blijft de groepsstabiliteit gewaarborgd en hebben alle kinderen hetzelfde ritme. Uiteraard kun je er als ouder voor kiezen om niet van dit aanbod gebruik te maken.

Openingstijden

De VE-peuterspeelgroepen zijn 40 weken per jaar geopend (gesloten in schoolvakanties).

Ben je geïnteresseerd in de Peuterspeelgroep?

> Download het PDF document: informatiebrief PSG 2024