×

Christelijke opvang

Christelijke dagopvang in Genemuiden en Hasselt

In Genemuiden en Hasselt biedt SKZ christelijke dagopvang aan. In Hasselt kun je daarnaast gebruik maken van christelijke buitenschoolse opvang en in zowel Genemuiden als Hasselt zijn christelijke dan wel reformatorische peuterspeelgroepen gevestigd.

Vorming en begeleiding vanuit christelijke waarden en normen

De kern van deze opvanggroepen is dat de vorming en begeleiding van de kinderen vanuit de christelijke waarden en normen gebeurt. Ook wordt aan de christelijke feestdagen expliciet aandacht geschonken.

Je kunt per kern bekijken welke identiteit, dan wel neutraliteit de betreffende kinderdagopvanglocatie, peuterspeelgroep of BSO heeft.