×

Klachtenregeling

de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Per 1 januari 2016 is er één landelijke geschillencommissie(de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Het doel van deze landelijke geschillencommissie is een eenduidig en laagdrempelig klachtrecht voor alle ouders en oudercommissies. Meer informatie kun je vinden op www.degeschillencommissie.nl. SKZ is aangemeld bij deze landelijke geschillencommissie.

Suggesties, verbeterpunten of klachten

Wij zetten ons dagelijks in voor professionele en betrouwbare kinderdagopvang. Toch kan het gebeuren dat ouders of een oudercommissie ergens niet tevreden over zijn. We vinden het belangrijk dat je eventuele suggesties, verbeterpunten of klachten aan ons doorgeeft, zodat wij optimale kwaliteit kunnen blijven bieden.

Ons verbeterformulier

Je kunt hiervoor een verbeterformulier van de website downloaden en mailen naar info@kinderopvangskz.nl

Eventueel kun je een verbeterformulier op de groep vragen. Wanneer we er in goed overleg niet uitkomen, bestaat de mogelijkheid dat de ouder of de oudercommissie bij bovengenoemde geschillencommissie een klacht indient.

Een klacht kenbaar maken?

> Download het PDF document: Verbeterformulier