×

Intern kwaliteitssysteem

Veilige groepsruimten, evaluatie en communicatie met ouders

SKZ heeft kwaliteit hoog in het vaandel. We streven ernaar om ons steeds te verbeteren op elk vlak binnen onze organisatie. We monitoren bijvoorbeeld de veiligheid van de groepsruimten en vragen ouders een evaluatieformulier in te vullen. Een open communicatie met ouders vinden we erg belangrijk.

Procedures en protocollen zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek

Heb je opmerkingen of vragen over onze manier van werken? We horen het graag en kijken samen naar oplossingen. SKZ staat voor kwalitatief hoogwaardige kinderdagopvang. Al onze procedures en protocollen zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Door middel van evaluaties meten we de tevredenheid van ouders. De verkregen informatie en feedback helpen ons om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van onze klanten.

Toezicht vanuit de GGD

De GGD houdt jaarlijks toezicht binnen onze dagverblijven en peuterspeelgroepen. Dit toezicht gebeurt op grond van de landelijke kwaliteitseisen. Hieronder vind je de GGD rapporten van de diverse locaties.

Meedenken met ons interne kwaliteitssysteem?

> Download het PDF document: Verbeterformulier