×

Vacature bestuurslid SKZ (m/v)

Wij zijn op zoek naar jou!

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland zoekt bestuursleden met een warm plekje in hun hart voor de jongste inwoners van Zwartewaterland!

Heb je daarnaast een financiële, bestuurskundige of juist pedagogische achtergrond of je hebt relevante kennis op een heel ander vlak waarmee je SKZ kunt ondersteunen, dan is deze vacature iets voor jou. Je komt in een bestuur van tenminste 3 leden; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen o.a.:

  • Het vaststellen van de begroting en het te voeren financiële beleid;
  • Het monitoren en eventueel bijsturen van de resultaten;
  • De rol van formeel werkgever van het directieteam.

Het directieteam is gemandateerd om op te treden als werkgever en bestuurder in de zin van de Cao Kinderopvang. Het bestuur fungeert als klankbord; de totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen vallen onder de verantwoordelijkheid van het directieteam.

Wat verwachten wij van jou als nieuw bestuurslid?:

  • Je bent betrokken m.b.t. wat er gebeurt in de gemeente Zwartewaterland en je hebt de overtuiging dat kinderopvang bijdraagt aan een betere / mooiere / fijnere leefomgeving voor alle kinderen in Zwartewaterland en omgeving;
  • Je bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
  • Je bent een teamspeler die effectief kan communiceren;
  • Je hebt affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van het sociaal domein;
  • Je weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid;
  • Je fungeert als klankbord voor het directieteam en de andere bestuursleden;
  • Je hebt voldoende beschikbare tijd en aandacht.

Specifieke taken in het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal 2 andere bestuursleden, om SKZ en in het bijzonder het directieteam, optimaal te kunnen ondersteunen.

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur en het directieteam vergaderen 4 tot 6 maal per jaar in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 1 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten van SKZ of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van bepaalde werkzaamheden van het directieteam.

Bezoldiging

Het bestuurslidmaatschap van SKZ is een onbezoldigde functie. Als vrijwilliger ontvang je wel een kleine vergoeding voor je werkzaamheden of voor de kosten die je maakt. Deze vergoeding is niet belast als je als vrijwilliger niet meer dan € 180,00 per maand tot een maximum van €1.800,00 per jaar ontvangt (bedragen 2022). Dit wordt de ‘vrijwilligersregeling’ genoemd.

Heb je interesse of wens je informatie?

Mail dan naar Antoinette Griffioen a.griffioen@kinderopvangskz.nl

Ken je iemand die geknipt is voor deze functie? We waarderen het als je deze vacature bij hem of haar onder de aandacht brengt!